Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Roller i ett Avtal

Roller


När du har skapat ett avtal och är redo att skicka det till dina kollegor och / eller motparter finns det olika roller du kan tilldela dem.


Dessa roller är:


Undertecknare - En deltagare som ska signera avtalet, har möjlighet att redigera och skriva kommentarer.


Påverkare - En deltagare som har tillgång till avtalet, har möjlighet att redigera och lägga till kommentarer.


Granskare- En deltagare som har tillgång till att granska avtalet och skriva kommentarer.


Organisatör (endast internt) - En kollega som har tillgång till och kan administrera avtalet. Det vill säga, om avtalet har en livscykel, kommer en organisatör att få aviseringar på samma sätt som en undertecknare/ påverkare. En organisatör kan läggas till i alla faser av avtalet, inklusive i signerade avtal. Läs mer om organisatör här

Om en administratör har beviljat åtkomst (Manager i ett Workspace har alla behörigheter som standard) kan du också lägga till dig själv (eller en annan kollega) till en kollegas avtal. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.