Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Avtalsnamn

Du kan lägga till ett avtalsnamn i dina avtal för att göra det lättare att söka efter dem. Detta är bara internt, så dina motparter kommer inte att kunna se namnet.


Ange avtalsnamn i avtalet:

När du skapar ett nytt avtal kan du ange ett avtalsnamn uppe till vänster ovanför avtalet.Klicka på "Ange namn" så kommer du att kunna sätta avtalsnamnet.


Ange avtalsnamn i avtalslistan:


Gå till "Avtal" och klicka på de tre punkterna till höger och sedan på "Ange avtalsnamn".
Ange Avtalsnamn


Du kan nu ange ett avtalsnamn, det här namnet kan sökas på i avtalsarkivet.
När du har angivit ditt avtalsnamn ser det ut så här:

Behörigheter


För att kunna redigera avtalsnamn måste du ha en av följande behörigheter Manager eller Contributor (eller båda), en om du vill redigera namn på dina egna avtal kan du vara Contributor och den andra Manager för att kunna redigera namn på andras avtal.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.