Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Säg upp ett Avtal

Du kanske redan använder livscykel-funktionen som låter dig lägga en varaktighet i dina avtal. Detta gör det i sin tur möjligt för parterna på båda sidor att säga upp avtalet och markera avtalet som uppsagt i ditt arkiv - men låter det löpa under den nuvarande avtalstiden innan det faktiskt slutar.


I vissa fall kan du behöva säga upp avtalet med omedelbar verkan, eller kanske har du inte integrerat livscykeln i ditt avtal och det förblir aktivt trots att det kan ha slutat i praktiken. Vad händer då?


Gå till de tre prickarna uppe till höger om avtalet, så hittar du alternativet att markera som uppsagt.Notera! Ingen avisering kommer att skickas till din motpart. Om de har en länk till avtalet kommer de fortfarande att kunna nå det, men det kommer att markeras som uppsagt.


* Observera att du måste vara en deltagare i avtalet för att få tillgång till den här funktionen

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.