Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Dela mallar mellan Workspaces

Du kan ha flera workspaces över hela ditt företag som behöver använda samma mall. Istället för att kopiera mallen och flytta den (vilket skapar behovet av att redigera varje mall separat) kan du helt enkelt dela den!Så här fungerar det - Du behöver åtkomst till mallar i det workspace som innehåller mallen du vill dela (överordnad mall), samt åtkomst till mallar i de workspace du vill dela mallen med. När så är fallet ser du det här:

När du klickar på knappen "Dela" öppnas en lista med alla tillgängliga workspace att dela mallen med. Om du tidigare har delat mallen kommer dessa arbetsytor att markeras. Välj dina workspaces och bekräfta. Mallen delas nu!Observera att mallen kommer att vara tillgänglig i skrivskyddat läge i alla workspaces som du delar den med, medan  original mallen behåller sina ursprungliga förmågor.


I ett delat workspace markeras mallen med ett lås som indikerar att den inte kan redigeras.


Sluta dela en mall


Om det inte längre finns behov av att dela en mall kan du sluta dela den genom att klicka på knappen "Dela", avmarkera workspacet som inte längre behöver mallen och bekräfta.


Taggar


Alla taggar i en mall följer med till alla delade workspaces.


Notera:


  • Om du av någon anledning behöver redigera mallen i ett delat workspace kan du kopiera mallen - redigera - spara.
  • Om du flyttar original mallen till ett workspace som den inte delas med kommer länken till de delade workspacen att finnas kvar.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.