Submit a ticket
Välkommen
Logga in

(Beta) Sektionsregler

Kom igång


Att inarbeta sektionsregler i avtal och mallar kan skapa kreativa anpassnings-möjligheter och få avtalen att stå ut! Sektionsregler möjliggör att du kan visa och dölja specifika sektioner, baserat på regler tillhörande de triggers som anges. 


För att arbeta med funktionen använder du dig utav datafält som sammanlänkas mellan de korrelerande sektionerna. Detta innebär därmed att du behöver börja med att skapa en mallgrupp.


  1. Gå till Admin
  2. Välj Konto -> Tilläggstjänster
  3. Aktivera Mallgrupper


Välj därefter att gå in på Mallgrupper genom att klicka på alternativet. Här kommer du se knappen "+ Lägg till mallgrupp"Namnge gruppen och beskrivningen efter eget val. Sätt gruppen som aktiv, och tryck därefter på "Datafält" i översta menyn. Härifrån kommer du skapa de triggers som kommer arbeta tillsammans med de regler som styr sektionerna.


Ställ in datafält i mallar

Efter att du har skapat ditt första datafält, gå tillbaka till valfri mall. Gå till inställningarna på mallen, och välj den mallgrupp med de datafält du vill använda inom mallen.
Nu är din mall redo för sektionsregler!


Ställa in sektionsregler

För att konfigurera en första regel kommer vi att använda oss av en kryssruta som en trigger för att visa och dölja en sektion. I din mall:

  1. Tryck på knappen efter eller innan en sektion i din mall.
  2. Välj Fält
  3. Tryck på Lägg till fält, och i inställningarna väljer du "Kryssruta" som typ. 
  4. Under Datafält, välj det datafält du vill ska agera som en trigger för sektionsregeln. I detta exempel har vi ett datafält som heter "Introduktions-text" som du kommer att se i följande skärmbild. 
  5. Spara fältet.Nu är det dags att välja vilken sektion som ska styras av din regel. Tryck på kugghjulet bredvid sektionen, och välj "SektionsreglerHärifrån kommer du få en ruta som ger dig alternativ att bestämma över vad som kommer ske när man bockar i kryssrutan. Vi kommer i detta exempel bestämma vad datafältet "Introduktions-text" gör för synligheten av denna sektion. Såhär ställer vi in det:Klicka på Spara regel om du är nöjd med inställningen. Nu bör du se att sektionen vi precis ställt in regeln för är utgråad. Detta innebär att en sektion inte är synlig för tillfället i det färdiga avtalet. Om ni nu kryssar i kryssrutan bör sektionen återfå sin normala färg och visas som vanligt. Detta är en av de många olika möjligheterna man kan använda sig utav sektionsregler på, lycka till med dina varianter! 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.