Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Redigera avtal

Har du rättighet att ändra i avtalet?

Om du är en användare kanske du inte har behörighet att ändra detaljer i ett avtal (såvida du inte är en deltagare i avtalet, om så är fallet, se nedan). Du måste ha medlemsrollen Manager eller Contributor i ett workspace för att ha tillräckliga behörigheter. Kolla detta med din administratör.


Är du en del av avtalet?

Om du inte deltar i avtalet kan du kanske se avtalet men inte göra några ändringar i det. Om du vill göra några ändringar, be din kollega som skapade avtalet att bjuda in dig som "Påverkare eller Organisatör".


Vilken roll tilldelas du i avtalet?

Endast Undertecknare, Organisatör och Påverkare kan interagera med ett avtal. Om du är en Granskare och vill interagera med avtalet, be en Undertecknare, Organisatör eller Påverkare att ändra din roll.


Är avtalet märkt som signerat?

Inga ändringar kan göras i ett avtal som är signerat.

Om du vill göra ändringar i ett signerat avtal gör du en kopia genom att klicka på "Kopiera" uppe till höger om avtalet på de "3 prickarna".
Gör dina ändringar, spara dem och skicka dem till din motpart för en ny signatur för ditt nya avtal.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.