Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Signeringsordning

Signeringsordning hjälper dig att välja i vilken ordning som du vill att avtalet ska skickas och signeras.


Hur du använder signeringsordning:


Gå till ditt avtal och hitta Signeringsorder (under Deltagare), aktivera funktionen så att du ser den gröna on-knappen. När signeringsordern är aktiverad kan du välja i vilken ordning avtalet ska signeras genom att tilldela ett nummer till alla deltagare. Du kan lägga till en parallell signeringsorder genom att ställa in flera deltagare med nummer 1, nummer 2:s etc (alla med nummer 1 kommer att få och signera avtalet först, och sedan skickas det till alla med nummer 2).Notera: Dina motparter får inte avtalet eller några aviseringar kring avtalet förrän det är deras tur att signera. När de har åtkomst till avtal kan de självklart följa alla händelser i revisionshistoriken och kommentarer som vanligt. 


Begränsningar

-    När avtalet skickas så är signeringsordningen satt och kan inte justeras.

-    Det är inte möjligt att skriva privata kommentarer till kollegor förrän de har tillgång till avtalet.

-    Signeringsordning går inte att använda på avtal med leveranskanal "Samma enhet"

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.