Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Ändra signeringsperiod

Att ändra signeringsperiod för avtal ger dig och din motpart mer tid att diskutera, redigera och signera ditt slutliga avtal.


Enskilda avtal

Du kan ändra signeringsdatumet för avtal märkta "pågående" och "förfallna", både i arkivvyn och i avtalsvyn.


För att ändra signeringsperiod i avtalsarkiv-vyn, hitta ditt avtal och klicka på de 3 prickarna till höger om avtalet ->  "Signeringsperiod".För att ändra signeringsperioden i avtalssvyn, öppna avtalet och klicka på "Att signera är möjligt till xx"


En kalender visas där du kan välja och spara ett nytt förfallodatum. Detta nya förfallodatumet gäller endast detta avtal.Om du ändrar en signeringsperiod återställs inga signaturer. Din motpart (er) kommer att meddelas om eventuella ändringar av signeringsperioden via e-post och ändringen läggs till i avtalets verifieringskedja.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.