Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Roller i Workspace

Oneflows roller låter dig hantera vad användare kan komma åt (workspaces) och vad som kan göras (rättigheter). 


Administratörer kan visa och redigera olika roller i workspacen från "Admin-inställningar" -> "Roller"


Notera :

  • Alla roller, utom Manager rollen, kan redigeras för att passa dina behov
  • Nya egna roller kan också skapas

Administratörer kan ge grupp- och användaråtkomst till en workspace.


Vi inbjuder dig att läsa mer om workspace roller i den här artikeln.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.