Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Skapa ett Workspace

Du kan välja att skapa ett workspace för varje avdelning, bolag i en koncern eller avtalstyp tex. Ett workspace är som ett underkonto för att lagra dina avtal och styra åtkomst (mer information här). Administratörer kan skapa nya workspaces och ge olika åtkomst åt kollegorna. Notera :


Ingen kommer att kunna komma åt ett nyskapat workspace förutom du själv. Du måste därmed ge åtkomst till "användare och/eller grupper" innan någon användare kan skapa och visa avtal i workspace:et.


Skapa ett Workspace


  1. Gå till "Admin-inställningar"
  2. Välj "Workspaces"
  3. Välj + Skapa workspace  4. Ge ditt workspace ett namn, välj typ och ange eventuellt en beskrivning. Välj även om du vill ge dig själv åtkomst som Manager.


  5. Bekräfta.
När workspace har skapats kan du följa stegen för att ge åtkomst till en workspace.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.