Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Skapa Grupp

En grupp är ett enkelt sätt att tilldela Workspaceåtkomst till flera användare samtidigt. En grupp kan även ha åtkomst till flera olika Workspaces.


Till exempel, om du har ett stort säljteam och alla i det teamet ska ha tillgång till Workspace X med rollen "Manager" och Workspace Y med rollen "Contributor", så kan du skapa en grupp för det teamet och ge gruppen åtkomst till de Workspacen med de rollerna, och sedan lägga till alla användare i det teamet till gruppen (istället för att ge åtkomst till båda Workspacen individuellt för varje användare).


För att skapa en grupp så klickar du på "Admin" -> "Grupper" -> "Skapa grupp".


När du har skapat din grupp så kan du tilldela åtkomst till användare, och sedan ge gruppen åtkomst till Workspaces

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.