Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Ge åtkomst till ett Workspace

Innan en användare kan komma åt ett workspace måste en administratör ge dem åtkomst. Det finns två sätt att ge användare åtkomst till workspaces:

  • Ge användaråtkomst till ett workspace - Endast den valda användaren får åtkomst till workspacet
  • Ge gruppåtkomst till ett workspace - Alla användare i gruppen får tillgång till workspacet

Ge användaråtkomst till ett Workspace

  1. Gå till Admin och Workspaces.
  2. Klicka på namnet av ett Workspacet du vill ge åtkomst till , välj sedan fliken Åtkomst.
  3. Klicka på  Ge användaråtkomst
  4. Välj en användare och den roll användaren ska ha i det valda Workspacet. 

Ge gruppåtkomst till ett Workspace

  1. Gå till Admin -> Workspaces.
  2. Klicka på namnet av ett Workspacet du vill ge åtkomst till, välj sedan fliken Åtkomst.
  3. Klicka på Ge gruppåtkomst
  4. Välj en grupp och den roll som gruppen ska ha i det valda Workspacet. 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.