Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Ge åtkomst till en Workspace


Innan en användare kan komma åt en workspace måste en administratör ge dem åtkomst. Det finns två sätt att ge användare åtkomst till workspaces:


 • Ge användaråtkomst till en workspace - Endast den valda användaren får åtkomst till workspacen
 • Ge gruppåtkomst till en workspace - Alla användare i gruppen får tillgång till workspacenNotera:


När en användare får åtkomst till en workspace från antingen flera grupper eller en kombination av gruppåtkomst och användaråtkomst får användaren de kombinerade behörigheterna från de olika rollerna.

Läs mer om de olika rollerna och behörigheterna här. Ge användaråtkomst till en Workspace

 1. Gå till "Admin-inställningar"
 2. Klicka på "Workspace"
 3. Välj vilket Workspace
 4. Välj fliken Åtkomst
 5. Välj + Ge användaråtkomst
 6. Välj användaren och den roll användaren ska ha i den valda Workspacen

Ge gruppåtkomst till en Workspace


 1. Gå till "Admin-inställningar"
 2. Klicka på "Workspaces"
 3. Välj en Workspace
 4. Välj fliken Åtkomst
 5. Välj + Ge gruppåtkomst
 6. Välj gruppen och den roll gruppen ska ha i den valda workspacen


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.