Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Ge åtkomst till ett Workspace


Innan en användare kan komma åt ett workspace måste en administratör ge dem åtkomst. Det finns två sätt att ge användare åtkomst till workspaces:


 • Ge användaråtkomst till ett workspace - Endast den valda användaren får åtkomst till workspacet
 • Ge gruppåtkomst till ett workspace - Alla användare i gruppen får tillgång till workspacetNotera:


När en användare får åtkomst till ett workspace från antingen flera grupper eller en kombination av gruppåtkomst och användaråtkomst får användaren de kombinerade behörigheterna från de olika rollerna.

Läs mer om de olika rollerna och behörigheterna här. Ge användaråtkomst till ett Workspace

 1. Gå till fliken "Admin" -> Workspaces
 2. Klicka på Workspacet du vill tilldela åtkomst till
 3. Välj fliken Åtkomst
 4. Välj + Ge användaråtkomst
 5. Välj användaren och den roll användaren ska ha i det valda WorkspacetGe gruppåtkomst till ett Workspace

 1. Gå till fliken "Admin" -> Workspaces
 2. Klicka på Workspacet du vill tilldela åtkomst till
 3. Välj fliken Åtkomst
 4. Välj + Ge gruppåtkomst
 5. Välj användaren och den roll som gruppen ska ha i det valda Workspacet


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.