Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Flytta mallar och avtal mellan Workspaces


Flytta mallar och avtal


Om du har mer än ett workspace kan du flytta en mall eller avtal till ett annat workspace efter behov. Här kommer alternativ på hur: Alternativ 1.


Gå in i den mall eller det avtal du vill flytta, klicka högst upp till höger om mallen/avtalet på de 3 prickarna, klicka på "Flytta till workspace".

När du klickar på Flytta till workspace visas en lista på de olika workspaces dit du kan flytta ditt dokument.


Välj det workspace som du vill ha din mall/avtal i och bekräfta genom att klicka på knappen "Bekräfta".


Klart!Alternativ 2 (för avtal).


Du hittar samma funktion direkt från meny-vyn också. Med det här alternativet behöver du inte gå in på själva avtalet/mallen.


Gå till den avtal/mall du vill flytta, klicka på de tre prickarna til höger under "Åtgärder", klicka på flytta till workspace. Samma lista som beskrivs ovan kommer att visas och du kan flytta ditt dokument!Notera:


Du måste ha behörighet att flytta mallar/avtal i båda workspacen. Endast workspaces där du har dessa behörigheter visas i listan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.