Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Växla mellan olika Workspace

Du kan växla genom olika workspace som du har åtkomst till genom att använda rullistan till vänster. Det som syns i rutan (i detta fall HR) är det workspace du är inne i just nu och det arkiv där avtal du skapar/skickar kommer sparas.Observera att varje workspace är helt separata från varandra och administreras per separat workspace, detta inkluderar också alla mallar och avtal som skapas i ett workspace. Du kan dock dela mallar/avtal eller flytta dessa mellan workspace du har åtkomst till.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.