Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Vad är ett Workspace?

Vad är ett Workspace?

Workspaces är Oneflows sätt att organisera avtal, mallar och användaråtkomst i relevanta kategorier. Man kan se det som separata underkonton där du organiserar dina olika avtalstyper och vilka kollegor som ska se/göra vad. Varje workspace har egna mallar, avtalsarkiv och adressbok.


Allt inom ett workspace finns i det workspacet och är inte tillgänglig för användare som inte givits specifik behörighet.


Hur använder jag mig av Workspaces?


Att komma igång är enkelt! När du registrerar ett konto finns redan ett första workspace skapat åt dig. Avtal du skapar/skickar lagras automatiskt där. När dina behov och team utvidgas kan du sen skapa nya workspaces och hantera behörigheterna för vart och ett av dem.


Skapa så många workspaces bolaget har behov av. Alla ska inte ha tillgång till vissa avtal? Skapa då ett workspace, tex för HR och bevilja endast behörighet till användare som ska jobba med HR avtalen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.