Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Lägg till en sidbrytning

Mallen är där du ställer in standardinställningarna, men du kan också göra ändringar i avtal om det behövs. Ändringar av avtalet påverkar inte mallen.


Med ett sidbrytning kan du flytta delar av en mall till en ny sida. Detta kommer bara att synas i PDF-versionen av avtalet och inte i avtalsvyn.Lägga till en sidbrytning


1. Klicka där du vill att avtalet ska brytas till en ny sida.

2. Klicka på ”Infoga sidbrytning för utskrift”(ikonen på bilden nedan).
3. En horisontell linje visas där avsnittet kommer att klippas av och flyttas.

4. För att se det slutliga resultatet, spara ändringarna och ladda ner PDF-förhandsgranskningen.


Tips och trix


  • Sidbrytningar kan endast användas i textavsnitt. Detta för att undvika att klippa upp formulär eller produkttabeller. Om du vill flytta ett formulär eller en produkttabell till en ny sida, infoga ett textavsnitt och lägg till ett sidbrytande i det.
  • Oneflow kommer automatiskt att undvika att bryta upp avsnitt och textelement. Men för längre textavsnitt kan detta leda till oönskade blanksteg i den slutliga PDF-filen. För att åtgärda detta, dela upp din text i kortare divisioner.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.