Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Avaktivera användare

Om en användare inte längre ska kunna komma åt Oneflow, så kan en administratör Avaktivera användaren från fliken "Admin-inställningar".


Notera :

  • En inaktiv användare kommer inte längre att kunna komma åt Oneflow
  • Alla avtal och mallar som skapats av den inaktiva användaren förblir i kontoarkivet.Inaktivera användare


  1. Gå till fliken "Admin-inställningar"
  2. Välj en användare som du vill inaktivera och klicka på de 3 prickarna till höger om personen under "Åtgärder"
  3. "Avaktivera"

Notera:

  • Om du vill ge användaren åtkomst igen vid en senare tidpunkt, följ bara proceduren ovan och klicka på "Aktivera", bekräfta och användaren återställs.Innan du inaktiverar användaren, se till att du kontrollerar deras avtal för att se om det finns några utkast eller väntande / försenade avtal som måste delegeras!Utkast eller avtal som väntar eller förfaller kommer att finnas kvar i arkivet, men om användaren är den enda undertecknaren på din sida är det bäst om du loggar in på användarkontot och bjuder in en kollega att ta över den processen.


Om du behöver hjälp med att återställa ett lösenord för att komma åt kontot, vänligen be en administratör att kontakta support@oneflow.com så hjälper vi dig.


Undertecknade avtal kommer alltid att finnas kvar i arkivet, och du kan söka efter dem som vanligt. Den enda skillnaden är att det kommer att finnas ett meddelande som säger att avtalet inte är tillgängligt för den användare du just tagit bort.

Jag har redan inaktiverat användaren innan jag kunde delegera deras avtal. Vad kan jag göra?

Du kan återställa användaren när som helst genom att gå till "Användarhantering & workspaces"-> Välj fliken Användare -> klicka på de 3 prickarna till höger under "Åtgärder" och sedan på "Aktivera" bredvid deras användarinformation.


Eller så kan du skapa en kopia av avtalet genom att klicka på de 3 prickarna uppe till höger i avtalet och sedan klicka på "Kopiera". Skicka sedan det nya kopian av avtalet till motparten för undertecknande.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.