Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Workspace Branding

Som en förlängning av de funktioner som redan finns i Workspaces har du även möjlighet till Workspace Branding.


Detta innebär att du kan samla flera olika bolag som ska skicka avtal från sina egna bolagsuppgifter under samma tak. Till exempel, om ditt företag har ett svenskt, ett norskt och ett finskt dotterbolag så kan du skapa ett separat workspace för varje dotterbolag och lägga in egen logotyp, organisationsnummer, namn och land.


Informationen i ett branded Workspace kommer att överskriva informationen som ligger på huvudkonto-nivå och ligga med på alla skapade avtal.


Så här gör du:


1. Gå till "Admin-inställningar" -> "Workspaces"2. Välj det workspace som ska ha branding
3. Gå till fliken Branding

4. Aktivera Branding


5. Fyll i relevant information (Namn och land krävs medan organisationsnummer och logotyp är valfria).


6. Bekräfta


Ditt workspace med branding är nu skapat!Notera:

  • När branding inte är aktiverat kommer alla mallar automatiskt att återgå till att använda kontonivå- brandingen (logotyp, företagsinformation etc.)
  • Utkast, öppna avtal och signerade avtal påverkas inte av att man ändrat branding i workspacet, förutom logotypen som ändras.
  • Eftersom Workspace branding är aktiverat från Workspace-modulen är åtkomst endast tillgänglig för administratörer.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.