Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Ta bort åtkomst till ett Workspace

När en användare inte längre ska ha tillgång till ett Workspace och dess avtal och mallar kan du ta bort åtkomst till Workspacet.

För att ta bort en användaråtkomst till ett workspace och dess avtal och mallar, utför följande steg:

  1. Klicka på Admin > Workspaces.
  2. Välj ett Workspace genom att klicka på namnet av det workspacet. > Klicka på Åtkomst.
  3. Hitta användaren eller gruppen du vill ta bort åtkomsten för. Klicka på de 3 prickarna till höger om användaren/gruppen > Klicka på Ta bort åtkomst 
  4. Klicka på Ta bort i nästa fönster som visas.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.