Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Bjud in användare

Lägga till användare


Gå till "Admin", "Användare" och välj "+ Bjud in användare" och ange användarens fullständiga namn och e-postadress. Under "Användarroll" väljer du om du vill att användaren ska ha användarrollen "Användare" eller "Administratör".Under "Arbetsytor" kan du välja vilken/vilka arbetsytor användaren ska ha tillgång till och sedan vilken behörighet användaren ska ha i dessa arbetsytor.Tryck "bekräfta" för att slutföra processen. 


Användaren kommer att få ett e-postmeddelande för att slutföra registreringen.Användarroller


Oneflow har två användarroller:


  • Användaren har tillgång till Oneflow. Detta är standard användarrollen.
  • Administratör ger inte bara åtkomst till Oneflow, utan ger också åtkomst till alla administrationsfunktioner som att bjuda in användare, skapa workspace eller hantera kontouppgifterna.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.