Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Bjud in användare

Lägga till användare


Gå till "Admin", "Användare" och välj "+ Bjud in användareoch ange användarens fullständiga namn och e-postadress. Under "Användarroll" väljer du om du vill att användaren ska ha användarrollen "Användare" eller "Administratör".Under "Workspaces" kan du välja vilket/vilka Workspaces användaren ska ha tillgång till och sedan vilka rättigheter användaren ska ha.Tryck "bekräfta" för att slutföra processen. 


Användaren kommer att få ett e-postmeddelande för att slutföra registreringen.Användarroller


Oneflow har två användarroller:


  • Användare: Har tillgång till Oneflow enligt sin roll. Detta är standardrollen.
  • Administratör ger inte bara åtkomst till Oneflow, utan ger också åtkomst till alla administrationsfunktioner som att bjuda in användare, skapa workspace eller hantera kontouppgifterna.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.