Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Skicka en påminnelse för kontrakt

Då och då behöver du påminna en deltagare eller kollega angående ert avtal för att säkerställa att avtalet blir färdigställt. Detta kan enkelt genomföras med "Meddela deltagare".


Du kan enbart meddela deltagare ifall du är en deltagare i avtalet.
Denna funktion är tillgänglig när avtalet är i ett pågående-stadie. Om ett avtal är signerat kan du skicka ut ett meddelande till motparten via kommentars-sektionen.


  1. Gå in på ert avtal
  2. Inuti handlings-menyn uppe till höger om avtalet, välj "Meddela deltagare".


  3. Nu möts du av en dialog-ruta där du får välja vilka deltagare som skall få påminnelsen, samt möjligheten att lägga till ett eget meddelande.


  4. När du är nöjd med meddelandet, tryck på "Skicka"!
  5. Klart! Du kan alltid se över meddelandet du skickat genom att gå till "Kommentar"-sektionen av avtalet. 


Du kan även skicka ut ett meddelande via avtals-arkivet, på följande meny:Denna funktion kan även användas i andra syften utanför att skicka en påminnelse, till exempel för längre meddelanden som inte får plats i kommentars-fältet.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.