Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Tvåstegsautentisering för öppnande av avtal

Tvåstegsautentiseringen är ett valfritt sätt att öka avtalssäkerheten för att säkerställa att endast den avsedda mottagaren kan komma åt de avtalet du skickar för signering.

Genom att använda tvåstegsautentiseringen kommer motparten att behöva ange en säkerhetskod innan de kan komma åt avtalet. Koden kan skickas antingen via e-post eller via SMS. För att ställa in tvåstegsautentisering som standard för alla skickade avtal kan du spara den i dina mallar.

Så här ställer du in det i mallar:


Gå till mallar i menyn till vänster och öppna en mall.I mall inställningarna på höger sida hittar du metod för tvåstegsautentisering. Välj önskad metod och spara.

För att hitta tvåstegsautentiseringen i ett avtal, öppna ditt utkast och klicka på "lägg till motpart".Metoden du har ställt in i mallen fylls i som standard, men du har också möjlighet att ändra den om det behövs.Klicka på "lägg till". Ditt avtal är redo att skickas!


Notera:

  • Säkerhetskoden kommer alltid att bestå av sex siffror
  • Du måste ha SMS-tillägg aktiverat för att använda SMS-autentisering. Här kan du läsa hur du aktiverar detta.
  • När en gäst har öppnat ett avtal med tvåstegsautentisering kommer enheten att komma ihåg detta i 30 dagar
  • Säkerhetskoden skickas automatiskt när e-postlänken öppnas och koden är giltig i 5 minuter
  • Genom att trycka på skicka skickas en ny säkerhetskod som också är giltig i 5 minuter
  • Genom att ställa in tvåstegsautentisering på en mall kommer varje deltagare som läggs till i det avtalet att ha det alternativet som standard

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.