Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Aviseringar

Detta är en kort introduktion avsedd att hjälpa mottagare av Oneflow-avtal.


Aviseringar skickas när din motpart har uppdaterat eller ändrat något i avtalet. Detta för att du och din motpart ska kunna upprätthålla en öppen kommunikation och så att du alltid vet vad som händer.


Aviseringar via e-post


När en ändring görs och sparas skickas ett e-postmeddelande med en sammanfattning av vad uppdateringarna är och vem som har gjort dem.


Aviseringar i applikationen


En sammanfattning av aviseringarna kommer också att synas i det övre högra hörnet av applikationsvyn (Revisionshistoriken).Du kan se var, när och av vem en redigering gjordes. Klicka på "Visa detaljer" för att få mer information på exakt datum och vad som har ändrats i avtalet.


Stäng av e-postaviseringar


Om du får många meddelanden från ett avtal kan du välja att stänga av alla aviseringar genom att klicka på "Alternativ" i det nedre högra hörnet och avmarkera rutan.

Observera dock att detta stänger av alla aviseringar relaterade till det specifika avtalet

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.