Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Delegera Signaturrätt

Som deltagare är det möjligt att delegera din signaturrättighet till en kollega.


Öppna avtalet och klicka på "Delegera min signaturrättighet" ovanför signera knappen.


Detta öppnar en meny där du fyller i uppgifterna till den kollegan du vill delegera signaturrättigheten till.Kollegan du lägger till kommer automatiskt att tilldelas rollen undertecknare och du kommer att ändras till en påverkare.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.