Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Oneflow Academy- Webbinar Video + Tips

Tack för att du var med på Oneflow Academy!  Vi hoppas att du fick många bra tips.


Vill du se webbinariet igen? Klicka här
 

Nedan följer även en checklista som du kan ta stöd av när du sätter upp ert Oneflow konto:
 

1. Lägg in bolagsuppgifter & logga under ”Admin- Konto” (Dessa syns ovanför deltagarlistan i sidan på alla avtal samt i mailaviseringar)


2. Under ”Admin-Konto- Tilläggstjänster”, aktivera de tilläggstjänster som är av intresse, tex signering via e-legitimation/sms.


3.Ska ni inkludera flera avtalstyper/team? Under ”Admin- Workspaces”, Skapa era Workspaces.


4. Skapa en avtalsmall! 


5. När kontostrukturen är klar är det dags att bjuda in kollegor!


6. Börja skicka avtal! Klicka på den gula ”Nytt avtal-knappen” i huvudmenyn och välj lämplig mall. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.