Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Avfärda Avtal

Du kanske redan använder Oneflow Lifecycle-funktionen som låter dig lägga en varaktighet i dina avtal. Detta i sin tur gör det möjligt för parterna på båda sidor att säga upp avtalet och markera avtalet som avfärdat i ditt arkiv - men låter det gå under den nuvarande avtalstiden innan det faktiskt slutar.


Men i vissa fall kan du behöva säga upp avtalet med omedelbar verkan, eller kanske har du inte integrerat livscykeln i ditt avtal och det förblir aktivt i ditt arkiv trots att det kan ha slutat i praktiken. Vad händer då?


Gå ner till "de 3 prickarna" uppe till höger om avtalet, så hittar du alternativet att markera som uppsagt.
Notera! Ingen avisering kommer att skickas till din motpart. Om de har en länk till avtalet kommer de fortfarande att kunna nå det, men det kommer att markeras som uppsagt.


* Observera att du måste vara signatär i avtalet för att få tillgång till den här funktionen

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.