Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Datagallring

Datagallring är ett sätt för dig att hantera dina avtalsuppgifter för att undvika att all information lagras över dess tillåtna tid (GDPR). Genom att aktivera datagallring i dina Workspaces kan du välja när du vill att dina utkast, förfallna, avfärdade eller avslutade avtal automatiskt ska raderas från systemet. 

Till exempel: Om du ställer in en 14 dagars lagringsperiod för förfallna avtal raderas det avtalet efter 14 dagar efter det att det har gått ut.


Så här aktiverar du datagallring:


Gå till "Admin fliken" sedan klickar du på "Workspaces" och välj det Workspace du vill aktivera datagallring för.Navigera till fliken "datagallring" och klicka på "redigera".Välj antalet dagar som du vill att avtalen sparas innan dom ska tas bort och klicka sedan på "bekräfta".
Klart!

Notera:

  • Avtalet som tas bort genom datagallring kan inte återställas
  • Lagringsperioden i inställningarna kommer alltid att vara i "dagar"
  • Att flytta ett avtal till en Workspace med datagallring kan ta bort avtalet
  • Om du lämnar fälten tomma kommer datagallring att inaktiveras, då står det "Behålls för alltid".

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.