Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Introduktion till Oneflow

Hej och välkommen till Oneflow!


Detta är en kort introduktion avsedd att hjälpa mottagare av Oneflow-avtal.


Vad är Oneflow?


Oneflow är en digital plattform som gör det lättare att skapa, skicka och signera avtal med elektroniska signaturer. Vi tillhandahåller en tjänst för olika företag - Om du har problem med själva avtalet, kontakta företaget som skickade avtalet till dig.Hur använder jag Oneflow?


Som mottagare har du fått ett mejl med en länk till ett avtal som din motpart vill att du ska läsa igenom, överväga och (förhoppningsvis) signera. Ett Oneflow-avtal är interaktivt och låter dig fylla i information och göra val direkt i själva avtalet.För att öppna avtalet, tryck på knappen "Öppna" i e-postmeddelandet. Detta öppnar avtalet i vår applikation. Du behöver inte vara registrerad användare för att öppna ett avtal.


Till höger ser du sidofältets meny.


Här har du: • Avtalets motparter och deras kontaktinformation. För att visa mer information om varje deltagare, håll muspekaren över deras namn för att få mer information. Om du vill redigera din information på något sätt, klicka på pennan som visas när du svävar för att fylla i detaljerna.

 • En knapp för att spara ändringar i ett avtal (när den är grå) eller signera ett avtal (när den är gul)

 • Information om hur många dagar det är kvar tills avtalet löper ut

 • En knapp för att ladda ner en PDF-kopia av avtalet


Om du representerar ett företag som en signerande part kan du också delegera dina signeringsrättigheter till en kollega.


Längst ner till höger hittar du knappen "Alternativ" där har du:

 • Möjlighet att klicka ur "skicka aviseringar vid avtalsuppdateringar". Notera då att du inte kommer att få några fler mail-aviseringar gällande det avtalet.
 • Möjlighet att avfärda avtalet genom att klicka på "Nej tack, inte intresserad".
 • Se användarvillkor.
 • Navigera till vårt Help Center genom att klicka på "Hjälp".
Till vänster ser du själva avtalet.


Beroende på hur din motpart har utformat avtalet kan du behöva fylla i information och göra ett val. Oneflow är säkert att använda och inga detaljer som fylls i delas någonsin ut med tredje part utanför avtalet.


Fyll i informationen och spara dina ändringar för att signera avtalet!
Längst upp på sidan hittar du


 • Revisionshistoriken, där alla ändringar och interaktioner som görs i avtalet loggas

 • Kommentarer, där du eller andra motparter kan kommunicera eller förhandla

 • Deltagare, du du ser information deltagarna i avtalet samt här kan du redigera dina egna uppgifter om det behövs.

 • Om du har ytterligare frågor angående ditt Oneflow-avtalet, vänligen kontakta avsändaren för mer information!

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.