Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Datafält

Med datafält kan du duplicera information till flera platser i ett avtal. Det är ett enkelt sätt att spara tid när du skapar ett avtal.


Datafält kan kopplas till våra integrationer (till exempel Upsales, Salesforce och Hubspot), men du kan också skapa dina egna datafält.


Aktiverar mallgrupper och datafält

Gå till Admin fliken -> "Konto" -> "Tilläggstjänster". Bläddra till "Mallgrupper" och klicka på "Aktivera".

När du har aktiverat det så klickar du på texten "Mallgrupper", och sedan på "Lägg till mallgrupp". Välj ett namn på din mallgrupp och bekräfta.Du har nu skapat din mallgrupp, det är dags att lägga till datafält!


Klicka på din mallgrupp och sedan på "Datafält". Här lägger du till dina datafält genom att klicka på "Lägg till datafält".Välj namn på ditt datafält, tillexempel "Arbetstagarens namn" om det är den informationen du vill kunna automatiskt duplicera till fler ställen i avtalen.


På detta sätt lägger du till alla datafält som du vill kunna använda i mallar som har denna mallgrupp.


När du har lagt till alla dina datafält så kan du gå till "Mallar" och öppna den mall du vill lägga in dina datafält i. Välj din mallgrupp i rullistan "Mallgrupp" till höger, och klicka sedan på "Spara mall" nere till höger.


När du har valt din mallgrupp och sparat så kan du behöva ladda om sidan innan du kan börja placera ut dina datafält i mallen. 


Datafält i formulär-sektion

Klicka på det fält du vill lägga till ett datafält, sedan klickar du på rullistan "datafält" där du ser de datafält du kan välja. Välj det passande datafältet och spara.


Ett fält med datafält blir markerat med en symbol.


Datafält i text-sektion

Markera det ord där du vill att ditt datafält ska placeras, klicka på datafälts-ikonen i verktygsfältet och välj det datafält du vill använda. Ifall du ej ser detta alternativ, gör ditt fönster större eller tryck på de tre punkterna till höger i redigeraren för att utöka menyn.Vilken typ av datafält ska jag ställa in?

Om du skapar en egen mallgrupp, tänk på vilken information som används ofta i ditt avtal - Är det ett företagsnamn, en motpart eller ett visst datum? Gör sedan det till ett datafält!


En bra utgångspunkt är att ersätta "Kund" eller "Motpart" med ett datafält som heter "Företagsnamn". På så sätt kan du göra ditt avtal mer inbjudande genom att hänvisa till din mottagare vid namn - utan att behöva gå igenom hela ditt avtal!

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.