Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Roller och behörigheter

Oneflow erbjuder ett kraftfullt, men ändå lättanvänt, roll- och behörighetssystem. Det låter dig bevilja och begränsa behörighetsnivån som ges till användare i ett workspace. En användare kan ha behörighet att skapa avtal i ett workspace men bara hantera mallar i en annan workspace. Detta uppnås enkelt med Oneflow.


Workspace roller

För att säkerställa att ni har full flexibilitet i att ge era användare lämpliga rättigheter i ett eller flera Workspaces har vi skapat upp några exempel på Workspace roller som ni kan utgå ifrån. Som Administratör når du rollerna via Admin - knappen i huvudmenyn.


Rollerna Manager och  Read Only är standardroller som inte kan justeras eller raderas, men alla övriga roller kan ni redigera efter behov, eller helt radera. Ni kan även skapa nya roller.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.