Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Roller och behörigheter

Oneflow erbjuder ett kraftfullt, men ändå lättanvänt, roller- och behörighetssystem. Detta tillståndssystem låter dig bevilja och begränsa behörighetsnivån som ges till användare i en workspace. En användare kan ha behörighet att skapa avtal i en workspace men bara hantera mallar i en annan workspace. Detta uppnås enkelt med Oneflow.Workspace roller


Fem roller kommer förinställda med ditt konto som låter dig ge användare mer eller mindre behörighet till en workspace.De fem standardrollerna är:


Manager: En chef har alla behörigheter till en workspace.


Contributor: En Contributor kan skapa avtal, lista alla avtal och komma åt överblick-sidan.


Template editor: En Template editor kan hantera avtal- och meddelandemallar men kan inte skapa eller se några avtal.


Viewer: En Viewer kan se alla avtal inom en workspace men kan inte skapa nya.


Participant access: En Participant access ges till användaren för att ge tillgång till sina egna avtal men användare kommer inte att kunna skapa nya avtal eller se andras avtal.Administratörer kan visa och redigera de olika medlemsrollerna från fliken "Admin-inställningar" -> "Roller".En administratör kan också byta namn på de förinställda rollerna så att rollnamnet matchar din specifika inställning, eller helt skapa nya roller. 


Notera :

  • Alla roller, förutom manager, kan redigeras för att passa dina behov

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.