Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Statistik på din Överblick

KPI


KPI:erna ger snabb vy över hur era nyckeltal ser ut . Denna information hjälper dig att snabbt förstå status för dina avtal och agera därefter.


Antalet avtal som publicerats, signerats och avfärdats under en viss period är ganska självförklarande så vi går inte in djupare på det, men antalet förfallna avtal kan förklaras närmare.


I antalet förfallna avtal för en viss period tar vi endast hänsyn till antalet avtal som fortfarande är i ett förfallet tillstånd vid periodens slut. Detta innebär att om ett avtal har ändrats till förfallet och användaren har förlängt signeringsperioden, ska avtalet inte räknas som förfallet.
Signeringstiden


Signeringstiden visar antalet signerade avtal under den valda perioden baserat på den tid det tog sedan de publicerades. Det definieras som (datum / tid för signatur - datum / tid för publicering).


Var och en av det signerade avtalen syns i en av de fem kolumnerna:


  1. <6 timmar mellan avtalets publicering och avtalet signerades

  2. 6h - 24h mellan publiceringen av avtalet och signerandet av avtalet

  3. 1d - 7d mellan publiceringen av avtalet och signerandet av avtalet

  4. 1v - 3v mellan publiceringen av avtalet och signerandet av avtalet

  5. > 3v mellan publiceringen av avtalet och signerandet av avtalet


Obs: Antalet signerade avtal kommer att matcha "Signerad" KPI


Signeringsstatistik Signeringsstatistiken visar förhållandet mellan signerat avtal under vald period mot det totala antalet avtal som fortfarande är i pågående eller i ett förfallet tillstånd.


Signeringsstatistiken beskriver summan av alla signerade avtal under perioden dividerat med summan av de avtal som skickades, ändrades till förfallet tillstånd, signerades och avfärdades alla multiplicerat med 100.Obs! Om ett avtal både skickas och ändrar tillstånd till förfallet, signeras eller avfärdas under perioden räknas det bara en gång.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.