Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Skicka ditt första avtal

Skapa ett avtal från en mall

Låt oss börja med att skapa ett nytt avtal från en befintlig mall.

  1. Klicka på knappen Nytt avtal. Då öppnas en lista på alla de aktiva mallar som du kan välja att skapa ett avtal från. Du kan även välja att skapa tomt, vilket innebär att du kan bygga ett anpassat kontrakt utan förbyggda sektioner eller ladda upp en färdig PDF.
  2. Se igenom avtalet och lägg till all nödvändig information du behöver och fortsätt sedan att genom att lägga till deltagare i avtalet.

Lägg till en kollega

Om behovet finns kan du lägga till en kollega som ska vara med och hantera avtalet.

  1. I deltagarlistan till höger om avtalet klickar du på Lägg till kollega.
  2. Fyll i alla de obligatoriska fält i fönstret som visas och klicka på Lägg till.
ROLLER: Du måste tilldela varje motpart en roll i avtalet. En undertecknare kommer kunna redigera, kommentera och signera medan en påverkare kan redigera och kommentera avtalet. En granskare kommer kunna ta del av innehållet samt kommentera men inte kunna göra några ändringar. Du kan även ge din kollega rollen Organisatör(endast internt), då kan organisatören administrera avtalet och vara osynlig för motparterna. Du kan givetvis lägga till fler än en kollega eller motpart efter behov. 


Lägg till en motpart

Nu är det dags att lägga till motparter i ditt kontrakt:

  1. I deltagarlistan till höger om avtalet klickar du påLägg till motpart.
  2. Välj om motparten du ska skicka avtalet till är ett företag eller en privatperson genom att klicka på motsvarande flik.
  3. Fyll i alla obligatoriska fält och klicka på Lägg till.

Spara och skicka

Nu när du har fyllt i all nödvändig information:

  1. Spara ändringarna och klicka på Skicka.
  2. I nästa fönster som dyker upp har du möjlighet att skriva ett meddelande som skickas ut till deltagarna i avtalet. Har du färdiga meddelandemallar kan du nyttja dem. 
  3. När avtalet är skickat kommer alla deltagare få en säker, krypterad länk till sitt avtal.
NOTE: Du kommer att få en avisering när din motpart har öppnat avtalet. Du kommer även kunna se hur många gånger de har öppnat avtalet genom att hålla muspekaren över deltagren i avtalet. 


Om din motpart har några frågor eller vill förhandla något i innehållet kan de skriva meddelanden under fliken Kommentarer som du finner i "pratbubblorna" till höger i avtalsmenyn. Om du väljer att skicka ett meddelandet till alla deltagare (går även att anpassa att skicka meddelande till specifika deltagare) kommer de få aviseringar när några meddelanden skickas eller när ändringar sker.När ni har godkänt och fyllt i all nödvändig information är det dags att skriva under! Båda signerar genom att klicka på den gröna “Signera” -knappen.


Grattis till ditt första signerade avtal med Oneflow!

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.