Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Skicka ditt första avtal


Klicka på den gula "Nytt avtal"-knappen. Detta öppnar en vy över alla aktiva mallar du kan välja att skapa ett kontrakt från. Eller så kan du välja att skapa tomt som låter dig bygga ett anpassat kontrakt utan redan existerande avsnitt, alternativt ladda upp en PDF. Oneflow stöder dokument av alla slag och denna funktion gör att ditt företag kan växa med . Du kan använda den här funktionen så länge du har behörighet att "skapa kontrakt" och "ändra kontraktslayout" i din arbetsyta.
Bläddra igenom avtalet, och om du vill ändra något, tryck bara på sektionen i avtalet du vill ändra på, klicka var som helst i texten för att redigera eller be din administratör att göra det åt dig. Om du behöver lägga till en kollega som också ska ta del av avtalet gör du detta genom att klicka på "Lägg till kollega" i den högra sidomenyn.
Redo att skicka? Bra! Klicka på "Lägg till motpart" för att fylla i kontaktinformationen.Varje deltagare får en roll i avtalet. En undertecknare kan redigera, kommentera och signera medan en påverkare kan redigera och kommentera avtalet. En granskare kommer att kunna läsa avtalet och lägga till kommentarer men inte göra några ändringar. Du kan även ge din kollega rollen som organisatör (endast internt), då kan de administrera avtalet men inte ha möjligheten att redigera i avtalet. En organisatör är dessutom helt osynlig för motparten/motparterna och kommer av den anledningen inte synas i revisionshistoriken. Du kan givetvis lägga till fler än en kollega eller motpart efter behov.
Spara dina ändringar, klicka på "Skicka avtal", skriv ett kort meddelande (om du inte redan har sparat färdiga meddelande-mallar) till din motpart och tryck sedan på "Skicka".Din motpart kommer att få en säker, krypterad länk till sitt avtal. Du kommer få ett e-postmeddelande när din motpart har öppnat avtalet och du kan se hur många gånger de har öppnat avtalet genom att "hoovra" på en deltagare i ett avtal, se nedan.Om din motpart har några frågor eller vill förhandla något i innehållet kan de skriva meddelanden under fliken Kommentarer som du finner i "pratbubblorna" till höger i avtalsmenyn. Om du väljer att skicka ett meddelandet till alla deltagare (går även att anpassa att skicka meddelande till specifika deltagare) kommer de få aviseringar när några meddelanden skickas eller när ändringar sker.När ni har godkänt och fyllt i all nödvändig information är det dags att skriva under! Båda signerar genom att klicka på den gröna “Signera” -knappen.


Grattis till ditt första signerade avtal med Oneflow!

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.