Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Introduktion

Välkommen till Oneflow! Här är en översikt för att komma igång.
Överblick


När du har loggat in i appen möts du av en personlig startsida som ger dig en översikt över dina avtalsaktiviteter under de senaste 30 dagarna (klicka på datumspannet för att ändra tidsperioden).
Beroende på vad du har (eller har fått tilldelat av en administratör) för rättigheter inställda kommer du i menyn till vänster kunna se menyerna Nytt avtal, Avtal där du hittar avtalsarkivet, Mallar där grundmallarna för alla avtal och dokument skapas samt Adressboken där deltagaruppgifter sparas när avtal börjar skickas.Om du är Administratör på kontot ser du också alternativet Admin-inställningar där du bjuder in och administrerar era användare, skapar och hanterar era workspaces, och kontoinställningar där du hanterar tilläggstjänster som bankID signering, sms signering, kan skapa taggar och aktivera integrationer mot våra partnersystem m.m.Om du vill se mer information om dina avtal går du till din Avtalsvyn och markerar rutan "Mig".Du kan använda tillgängliga snabbfilter för att begränsa din syn till Utkast, Skickat, Signerat eller Min tur att signera, eller filtrera din sökning genom de många alternativ som finns i listan.


Du kan också filtrera kollegor (om du har en roll med behörighet att se kollegors kontrakt), Händelser och Livscykel.Avtalsvyn ser du också hur många gånger avtalet har öppnats av din motpart.Det är möjligt att ställa in en signeringsperiod på avtalet innan du skickar det (per automatik är den annars inställt på 14 dagar) och på Avtalsvyn ser du också när signeringsperioden upphör att gälla.Om avtalet inte signeras innan signeringsperioden löpt ut ändras statusen till förfallet. Ett förfallet avtal kan inte längre signeras.

Du kan dock enkelt förnya avtalet genom att förlänga signeringsperioden. Klicka då på de tre prickarna i det övre högra hörnet av avtalets detaljer och välj ny signeringsperiod.Ange ditt nya datum i kalendern som visas och bekräfta. Din motpart kommer att meddelas att avtalet har uppdaterats och motparten kan nu återigen signera avtalet.När avtalet har blivit signerat flyttas det automatiskt till Signerat och din motpart visas med en bock.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.